Tải app Zumatt trải nghiệm ngay

Zumatt là một hệ thống Quản lý, Điều hành, Dạy-Học & Thông tin liên lạc (All in one) đáp ứng tất cả các yêu cầu & nghiệp vụ của một trường học.

Đặc biệt phù hợp với những tường ngoài công lập.

Zumatt giải quyết hoàn toàn các bài toán quản lý đặt ra cho nhà trường từ hoạt động tuyển sinh, thi đầu vào, dạy và học, quản lý các loại dịch vụ trong trường, học phí, tới chấm công, đánh giá giáo viên trong trường. Hệ thống đặc biệt phù hợp với mô hình trường:

  • Dạy nhiều chương trình học: chương trình của Bộ, chương trình Cambridge, sử dụng mẫu báo cáo học tập riêng của trường…
  • Mô hình lớp học moving, tín chỉ, dạng câu lạc bộ, …
  • Tích hợp dạy và học trực tuyến, hệ thống sách mềm, đề thi và học liệu tham khảo.
  • Kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Quản lý các hoạt động trong trường trên hệ thống phần mềm
  • Tích hợp với các thiết bị phần cứng như máy chấm công, camera nhận diện khuôn mặt, bảng tương tác thông minh, máy bán hàng tại canteen, nhà ăn, thư viện.

    Hotline: 0989 834 774 . Email: info@zumatt.vn  .Website: zumatt.vn

0989 83 47 74